Aquest web fa servir galetes per assegurar una bona experiència d'usuari. Apren-ne més

Condicions de registre i formulari de sol·licitud

Mitjançant la present, des MAGMA ASSOCIACIÓ PER A LA RECERCA JOVE li informem que, en virtut de la normativa vigent en Protecció de dades, en concret, del Reglament (UE) 2016/679, les dades de caràcter personal que ens facilita a través d'aquest registre seran tractades amb l'única finalitat de decidir la selecció de treballs inscrits que passaran a participar en l'Exporecerca d'aquest any, raó per la qual la informació que se li sol·licita en aquesta fase és la imprescindible per poder considerar la seva participació en la nostra fira. Un cop realitzada l'avaluació dels treballs se li notificarà mitjançant el correu electrònic que ens hagi indicat el seu resultat. MAGMA ASSOCIACIÓ PER PROMOURE LA RECERCA JOVE garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades, comprometent-se al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Les dades proporcionades es conservaran durant un any un cop acabada la classificació. Aquestes dades no es cediran ni comunicaran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal i als encarregats de tractament que prestin serveis de suport i allotjament dels sistemes d'informació de la organització, amb els quals es subscriuen els oportuns contractes. A tot això, consent Ud. expressament a través de l'acceptació d'aquest document per ser imprescindible per al tractament descrit. Si ens autoritza a això, li podrem mantenir informat a través d' mitjans electrònics d'altres convocatòries de l'Exporecerca Jove. Aquesta dada no es cedirà ni comunicarà a tercers excepte en el cas d'obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, tot això mitjançant escrit adreçat a qualsevol de les nostres adreces d'accés al Camí Antic de València 37, 08005, Barcelona o bé mitjançant correu a correu@magmarecerca.org.
info@magmarecerca.org

+34 663 340 633
Només whatsapp, no acceptem trucades
Horari de resposta: Dilluns a divendres 16-20h

Contacta