Valoració individual de marina

Submitted by marina on Sun, 01/22/2023 - 20:18
Autoria
4
Coherència i cohesió
4
Conclusió
4
Hipòtesi i objectius
4
Investigació i innovació
3
Metodologia
3
Muntatge
4
Originalitat i contribució
3
Síntesi, Ordre
4
Timing
4
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
On