Valoració individual de ciencia9

Submitted by ciencia9 on Sun, 01/22/2023 - 17:37
Autoria
4
Coherència i cohesió
3
Conclusió
2
Hipòtesi i objectius
3
Investigació i innovació
2
Metodologia
2
Muntatge
4
Originalitat i contribució
4
Síntesi, Ordre
3
Timing
3
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
Off