Valoració individual de ciencia9

Submitted by ciencia9 on Sun, 01/22/2023 - 17:10
Autoria
4
Coherència i cohesió
1
Conclusió
1
Hipòtesi i objectius
1
Investigació i innovació
1
Metodologia
1
Muntatge
4
Originalitat i contribució
2
Síntesi, Ordre
4
Timing
4
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
Off