Valoració individual de tecno9

Submitted by tecno9 on Sun, 01/22/2023 - 13:06
Autoria
4
Coherència i cohesió
4
Conclusió
3
Hipòtesi i objectius
4
Investigació i innovació
3
Metodologia
4
Muntatge
4
Originalitat i contribució
3
Síntesi, Ordre
4
Timing
3
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
On