Valoració individual de tecno9

Submitted by tecno9 on Sun, 01/22/2023 - 12:46
Autoria
4
Coherència i cohesió
4
Conclusió
2
Hipòtesi i objectius
2
Investigació i innovació
2
Metodologia
2
Muntatge
4
Originalitat i contribució
2
Síntesi, Ordre
4
Timing
4
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
On