Valoració individual de tecno9

Submitted by tecno9 on Sun, 01/22/2023 - 12:42
Autoria
1
Coherència i cohesió
1
Conclusió
1
Hipòtesi i objectius
1
Investigació i innovació
1
Metodologia
1
Muntatge
1
Originalitat i contribució
1
Síntesi, Ordre
1
Timing
1
Vocabulari i comunicació
1
És recerca
On