Valoració individual de tecno9

Submitted by tecno9 on Sun, 01/22/2023 - 11:59
Autoria
4
Coherència i cohesió
3
Conclusió
3
Hipòtesi i objectius
3
Investigació i innovació
4
Metodologia
4
Muntatge
4
Originalitat i contribució
4
Síntesi, Ordre
4
Timing
4
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
On