Valoració individual de tecno9

Submitted by tecno9 on Sun, 01/22/2023 - 11:43
Autoria
3
Coherència i cohesió
1
Conclusió
2
Hipòtesi i objectius
1
Investigació i innovació
1
Metodologia
2
Muntatge
4
Originalitat i contribució
1
Síntesi, Ordre
3
Timing
3
Vocabulari i comunicació
2
És recerca
Off