Valoració individual de pbadmin2020

Submitted by pbadmin2020 on Sun, 01/22/2023 - 01:54
Autoria
4
Coherència i cohesió
4
Conclusió
4
Hipòtesi i objectius
4
Investigació i innovació
4
Metodologia
4
Muntatge
4
Originalitat i contribució
4
Síntesi, Ordre
4
Timing
4
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
On