Valoració individual de socials6

Submitted by socials6 on Sun, 01/22/2023 - 00:28
Autoria
3
Coherència i cohesió
2
Conclusió
3
Hipòtesi i objectius
3
Investigació i innovació
2
Metodologia
3
Muntatge
4
Originalitat i contribució
2
Síntesi, Ordre
3
Timing
4
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
On