Valoració individual de socials6

Submitted by socials6 on Sun, 01/22/2023 - 00:21
Autoria
2
Coherència i cohesió
3
Conclusió
2
Hipòtesi i objectius
2
Investigació i innovació
2
Metodologia
2
Muntatge
4
Originalitat i contribució
2
Síntesi, Ordre
3
Timing
4
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
On