Valoració individual de socials6

Submitted by socials6 on Sun, 01/22/2023 - 00:06
Autoria
3
Coherència i cohesió
3
Conclusió
4
Hipòtesi i objectius
4
Investigació i innovació
3
Metodologia
4
Muntatge
4
Originalitat i contribució
2
Síntesi, Ordre
4
Timing
3
Vocabulari i comunicació
3
És recerca
On