Valoració individual de socials5

Submitted by socials5 on Sun, 01/22/2023 - 00:04
Autoria
2
Coherència i cohesió
2
Conclusió
2
Hipòtesi i objectius
3
Investigació i innovació
2
Metodologia
2
Muntatge
4
Originalitat i contribució
3
Síntesi, Ordre
3
Timing
4
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
On