Valoració individual de socials6

Submitted by socials6 on Sat, 01/21/2023 - 23:59
Autoria
4
Coherència i cohesió
4
Conclusió
4
Hipòtesi i objectius
3
Investigació i innovació
3
Metodologia
4
Muntatge
4
Originalitat i contribució
3
Síntesi, Ordre
3
Timing
4
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
On