Valoració individual de salut0

Submitted by salut0 on Sat, 01/21/2023 - 23:46
Autoria
4
Coherència i cohesió
4
Conclusió
4
Hipòtesi i objectius
3
Investigació i innovació
4
Metodologia
3
Muntatge
3
Originalitat i contribució
4
Síntesi, Ordre
3
Timing
4
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
On