Valoració individual de socials6

Submitted by socials6 on Sat, 01/21/2023 - 22:48
Autoria
3
Coherència i cohesió
3
Conclusió
2
Hipòtesi i objectius
3
Investigació i innovació
3
Metodologia
2
Muntatge
4
Originalitat i contribució
3
Síntesi, Ordre
3
Timing
3
Vocabulari i comunicació
3
És recerca
On