Valoració individual de socials5

Submitted by socials5 on Sat, 01/21/2023 - 22:16
Autoria
2
Coherència i cohesió
2
Conclusió
1
Hipòtesi i objectius
2
Investigació i innovació
2
Metodologia
1
Muntatge
4
Originalitat i contribució
2
Síntesi, Ordre
2
Timing
4
Vocabulari i comunicació
3
És recerca
On