Valoració individual de socials6

Submitted by socials6 on Sat, 01/21/2023 - 22:08
Autoria
3
Coherència i cohesió
4
Conclusió
3
Hipòtesi i objectius
4
Investigació i innovació
4
Metodologia
3
Muntatge
4
Originalitat i contribució
3
Síntesi, Ordre
4
Timing
4
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
On