Valoració individual de socials5

Submitted by socials5 on Sat, 01/21/2023 - 21:57
Autoria
3
Coherència i cohesió
3
Conclusió
3
Hipòtesi i objectius
3
Investigació i innovació
3
Metodologia
3
Muntatge
4
Originalitat i contribució
3
Síntesi, Ordre
4
Timing
4
Vocabulari i comunicació
3
És recerca
On