Valoració individual de socials5

Submitted by socials5 on Sat, 01/21/2023 - 21:55
Autoria
4
Coherència i cohesió
2
Conclusió
1
Hipòtesi i objectius
1
Investigació i innovació
1
Metodologia
1
Muntatge
4
Originalitat i contribució
2
Síntesi, Ordre
2
Timing
4
Vocabulari i comunicació
2
És recerca
On