Valoració individual de socials6

Submitted by socials6 on Sat, 01/21/2023 - 21:41
Autoria
3
Coherència i cohesió
3
Conclusió
2
Hipòtesi i objectius
2
Investigació i innovació
3
Metodologia
3
Muntatge
4
Originalitat i contribució
4
Síntesi, Ordre
2
Timing
2
Vocabulari i comunicació
3
És recerca
On