Valoració individual de socials6

Submitted by socials6 on Sat, 01/21/2023 - 21:30
Autoria
4
Coherència i cohesió
3
Conclusió
3
Hipòtesi i objectius
4
Investigació i innovació
4
Metodologia
3
Muntatge
4
Originalitat i contribució
3
Síntesi, Ordre
4
Timing
4
Vocabulari i comunicació
3
És recerca
On