Valoració individual de socials6

Submitted by socials6 on Sat, 01/21/2023 - 21:02
Autoria
3
Coherència i cohesió
3
Conclusió
2
Hipòtesi i objectius
3
Investigació i innovació
2
Metodologia
2
Muntatge
3
Originalitat i contribució
1
Síntesi, Ordre
3
Timing
4
Vocabulari i comunicació
3
És recerca
On