Valoració individual de socials1

Submitted by socials1 on Sat, 01/21/2023 - 19:53
Autoria
4
Coherència i cohesió
4
Conclusió
3
Hipòtesi i objectius
3
Investigació i innovació
2
Metodologia
4
Muntatge
4
Originalitat i contribució
3
Síntesi, Ordre
2
Timing
3
Vocabulari i comunicació
3
És recerca
Off