Valoració individual de socials1

Submitted by socials1 on Sat, 01/21/2023 - 19:47
Autoria
4
Coherència i cohesió
4
Conclusió
2
Hipòtesi i objectius
3
Investigació i innovació
3
Metodologia
3
Muntatge
4
Originalitat i contribució
3
Síntesi, Ordre
4
Timing
3
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
On