Valoració individual de tecno3

Submitted by tecno3 on Sat, 01/21/2023 - 19:37
Autoria
4
Coherència i cohesió
3
Conclusió
3
Hipòtesi i objectius
3
Investigació i innovació
2
Metodologia
3
Muntatge
4
Originalitat i contribució
2
Síntesi, Ordre
4
Timing
4
Vocabulari i comunicació
3
És recerca
On