Valoració individual de tecno3

Submitted by tecno3 on Sat, 01/21/2023 - 19:31
Autoria
4
Coherència i cohesió
3
Conclusió
2
Hipòtesi i objectius
2
Investigació i innovació
3
Metodologia
3
Muntatge
3
Originalitat i contribució
3
Síntesi, Ordre
4
Timing
4
Vocabulari i comunicació
3
És recerca
On