Valoració individual de rfernandezpe

Submitted by rfernandezpe on Sun, 02/06/2022 - 20:10
Autoria
4
Coherència i cohesió
1
Conclusió
2
Hipòtesi i objectius
2
Investigació i innovació
2
Metodologia
2
Muntatge
4
Originalitat i contribució
1
Síntesi, Ordre
2
Timing
3
Vocabulari i comunicació
3
És recerca
Off