Valoració individual de pbadmin2020

Submitted by pbadmin2020 on Sat, 02/05/2022 - 11:02
Autoria
4
Coherència i cohesió
3
Conclusió
3
Hipòtesi i objectius
2
Investigació i innovació
3
Metodologia
4
Muntatge
4
Originalitat i contribució
3
Síntesi, Ordre
3
Timing
4
Vocabulari i comunicació
2
És recerca
On