Valoració individual de pbadmin2020

Submitted by pbadmin2020 on Sat, 02/05/2022 - 03:17
Autoria
4
Coherència i cohesió
4
Conclusió
4
Hipòtesi i objectius
2
Investigació i innovació
1
Metodologia
4
Muntatge
1
Originalitat i contribució
1
Síntesi, Ordre
1
Timing
4
Vocabulari i comunicació
4
És recerca
On