logo_magma21

Inscripcions

Instruccions

Condicions per poder presentar treballs:

 • Els treballs presentats seran assignats a la categoria corresponent als estudis cursats pels seus autors durant l’any escolar actual o en immediatament anterior.
 • Cada persona pot presentar un o més treballs a la convocatòria, però només podrà ser seleccionat un dels proposats.
 • El treball pot ser presentat per un centre escolar i també per alumnat a nivell personal.
 • La llengua utilitzada en les memòries només potser català, castellà o anglès. Als estands, tant als pòsters utilitzats com en la comunicació amb el públic o els membres del jurat, es pot utilitzar altres llengües, tot i que possiblement no s’estableixi una comunicació amb ells. En el cas del Jurat, això dificultarà la valoració del projecte. En aquest cas, es recomana elaborar un fulletó amb un breu resum del treball exposat que es repartiria al públic visitant.
 • Durant la mostra, cada treball ha de ser presentat per al menys un dels seus autors. No es permet que altres persones actuïn en nom d’ells.

Notes:

 • Si us cal viatjar per participar en l’Exporecerca Jove, consulteu l’apartat “Viatges”. Potser obtindreu descomptes.
 • Enguany, en acabar l’horari de la mostra, MAGMA ha organitzat unes visites turístic-culturals a la ciutat de Barcelona. En breu es comunicarà el seu programa detallat. Si es vol participar, en el moment de la inscripció caldrà indicar a quines es vol assistir. El seu horari es pot consultar en l’apartat “Programa”.

Per participar en la XVII Exporecerca Jove cal seguir els següents passos:

 • Els treballs presentats per persones de nacionalitat espanyola, poden efectuar la preinscripció des del dia 27 de desembre del 2016 fins al dia 1 de febrer del 2017 omplint un formulari on es demanen les dades personals necessàries per poder contactar posteriorment amb les persones que l’han omplert. També cal incloure la memòria i l’abstract segons la normativa que es pot consultar en una altra de les entrades d’aquesta pàgina. La memòria no pot excedir els límits indicats en el formulari d’inscripció. L’abstract no pot excedir de sis línies i a més ha de comptar amb les paraules clau en un màxim de sis.
 • Els treballs presentats per persones de nacionalitat no espanyola, poden efectuar la preinscripció fins al 2 de desembre de 2016 omplint un formulari on es demanen les dades personals necessàries per poder contactar posteriorment en cas de necessitat amb les persones que l’han omplert. També cal incloure la memòria i l’abstract segons la normativa que es pot consultar en una altra de les entrades d’aquesta pàgina. La memòria no pot excedir els límits indicats en el formulari d’inscripció. L’abstract no pot excedir de sis línies i a més a més ha de comptar amb les paraules clau en un màxim de sis.
 • Els treballs presentats per entitats amb les què MAGMA hagi establert un conveni, a més a més d’efectuar la preinscripció tal com s’indica a l’apartat anterior, cal que manifestin aquesta circumstància enviant un correu a correu@magmarecerca.org , indicant en el ‘assumpte’: treball presentat per l’entitat …. En el text, caldrà indicar el títol del treball, el nom complet dels seus autors i l’entitat amb la que està establert el conveni.
 • Els treballs premiats per la “Fundació Solidaritat” de la UB, o al Premi de la Universitat Abat Oliva, a més a més d’efectuar la preinscripció tal com s’indica a l’apartat anterior, cal que manifestin aquesta circumstància enviant un correu a correu@magmarecerca.org , indicant en el ‘asumpte’: treball premiat per …. En el text, caldrà indicar el títol del treball, el nom complet dels seus autors i l’entitat que l’ha premiat.
 • Per als participants de nacionalitat espanoyla: es publicaran en aquesta pàgina web els treballs  admesos i els treballs en llista d’espera a partir del dia 6 de febrer del 2017.
 • Per als participants de nacionalitat no espanyola: es publicaran en aquesta pàgina web els treballs  admesos i els treballs en llista d’espera a partir del dia 16 de gener de 2017.
 • Un cop admès, cal formalitzar la inscripció efectuant un ingrés de 60 €, entre els dies 6 i 10 de febrer de 2017, en el número de compte següent de BBVA: ES78 0182 3145 11 0200305555 
 • Cal indicar a ‘assumpte’ el nom del jove participant (no el de la persona que efectua d’ingrés, ni del seu pare o de la seva mare, ni el del centre de l’alumne). Aquesta quota dóna dret als àpats del migdia dels tres dies d’exposició, l’aigua que es necessiti per beure, una samarreta de la XVII Exporecerca Jove, a les activitats programades per als participants i al rètol de l’estand.
 • Un cop efectuada la transferència al compte de MAGMA, cal escanejar el comprovant de pagament i enviar-ho per correu electrònic al correu de MAGMA: correu@magmarecerca.org. En el “asumpte” del correu electrònic ha de ser “Comprovant d’inscripció de ….” Tant els participants com els seus tutors inscrits han d’efectuar aquesta formalitat per ser considerats inscrits. Tornem a recordar que tant en el comprovant de pagament com del correu electrònic ha de constar en el ‘assumpte’ el nom complet de la persona (participant o tutor) que s’ha inscrit.
 • Els tutors/es que s’inscriguin en la XVII Exporecerca Jove i participin en ella i en les seves activitats durant un nombre raonable d’hores, rebran a més a més del diploma, un certificat oficial equivalent a un curs de formació de 30 hores. Aquest certificat serà vàlid a tots els efectes administratius i de curriculum personal.
 • Els treballs presentats pels centres associats a MAGMA, Associació per Promoure la Recerca Jove, gaudeixen d’un descompte. La seva quota d’inscripció és de 36€/persona tant per a alumnes com tutors. Cal fer constar aquesta circumstància indicant com a comentaria en la transferència bancària i en el correu de confirmació de la inscripció: “MEMBRE ASSOCIAT A MAGMA”. Aquest descompte també aplica als socis actius de MAGMA. En aquest cas el comentari a la transferència i al correu ha de ser “SOCI DE MAGMA”.

Aquí trobareu els enllaços per a la preinscripció de la mostra d’aquest any.

A continuació podeu veure la llista de treballs admesos i en llista d’espera. Actualitzem el contingut de forma progressiva. Aclarim que l’ordre dels treballs a la llista d’espera no té a veure amb la nota obtinguda en el procés de selecció, que és el criteri bàsic per a la tria dels treballs.

Si detecteu qualsevol incidència amb el nom del treball contacteu amb nosaltres .

A continuació teniu els treballs admesos:

A continuació teniu els treballs que estan en llista d’espera:

 

En paral·lel a la fira, podreu participar en una àmplia oferta de tallers. Animeu-vos, és la millor manera per a escoles i grups de completar la visita a l’Exporecerca.

Inscriviu-vos a Tallers Exporecerca